Archive: » 2014 » September

Tillståndsenheten Stockholms vapenhandläggning

IMG_1807

 

Om man skulle ha ett intresse i att gräva i hur man från polisens håll gärna vinklar eller undanhåller information till allmänheten kan man med fördel läsa på hur Tillståndsenheten i Stockholm tolkar förvaltningslagen. Där anser man nämligen att den lagstadgade “skyndsamma handläggningen” börjar först långt efter att licensansökan lämnats in. Alla ansökningar läggs i en stor hög från vilken varje handläggare hämtar ansökningar. Det kan ta några månader bara detta. Därefter gör handläggaren en bedömning; är ansökan komplett, kommer man att avslå ansökan? Om det tex. skulle vara ett halvautomatisk gevär avsett för målskytte läggs ansökningarna i en speciellt hög kallad “kommuniceringsfacket”. Detta gäller speciellt vapen som ser “läskiga” ut, exempelvis saknar träkolv, är svart eller har såna där skenor man sätter kikarsikte på.

Nu har handläggaren sållat ut de krångliga ansökningarna, registrerat sig som handläggare och från och med nu börjar man räkna att den “skyndsamma handläggningen” börjar, men bara för de lätthanterade ärendena. De som nu ligger i kommuniceringsfacket får inte handläggare på länge än. Denna hög handläggs av ett mindre antal handläggare som både handlägger “enkla” och “svåra” ärenden och de svåra tas i mån av tid.
En ansökan som solklart skall beviljas kan alltså ta ett antal månader, men handläggning räknas bara som några dagar och därmed väl inom lagens råmärken.

Kvar är de svåra ansökningarna, att dessa tar väldigt lång tid beror helt enkelt på att handläggaren måste utreda vapnets lämplighet, vilket i realiteten innebär att vederbörande googlar, söker i SKLs vapendatabas och försöker på mycket kreativa sätt komma på en orsak att ge avslag. Därefter skickas en “kommunicering om avslag” där man ger den sökande rätt att inkomma med ytterligare information. I realiteten kan ingenting den sökande skriver grundat på fakta eller genom att påvisa direkta fel i kommuniceringen påverka avslaget. Därefter väntar avslag samt överklagan till Förvaltningsrätten och därefter Kammarrätten vilket tar ett antal månader ytterligare.

Kontentan av detta är att en ansökan som på pappret väl faller inom lagens krav i realiteten innebär att både skytt och försäljare väntat i flera månader på beslut. I värsta fall, om man tvingas överklaga, innebär det dock att de inblandade fått vänta i ett år eller mer, trots att det finns åtskilliga kammarrättsdomar som i de flesta fall ger den sökande rätt mot Polisen.

Och vad kan göras? Sverige saknar konstitutionell domstol och handläggarna kommer enkelt undan ansvar trots uppenbara tjänstefel på både tjänstemanna- och chefsnivå. De JO-anmälningar som lämnats in ger ingen effekt utöver några mindre snälla ord till Polisen i det initiativärende som presenterades tidigare i år.
Polisen själva är dock ganska nöjda med sitt resultat enligt dagens utspel signerat Thorsell som återfinns nedan. Betänk dock hur polisen tolkar ordet handläggningstid när ni läser detta. Skulle man helt sonika jämföra ankomststämpelns datum med beslutsdatum skulle man få ett helt annat resultat än i rapporten nedan. Förutsatt att man inte “gjort fel” när man scannat in ansökan, för originaldokument kör man raskt i dokumentförstöraren. Och dessa så kallade “misstag” är så vanliga att man blir orolig att det är avsiktligt.

 

Zero Tolerance 0560BW Update in Swedish

Vertx Solid Smock Review

I made a short review of the Vertx Solid Smock in Swedish on Youtube. The video shows some of the features, if you can’t stand swedish – read the review and watch the video without sound.

Vertx is the tactical brand of Fechheimer, owned by Berkshire Hathaway, Inc and makers of Flying Cross military and law enforcement uniforms.
Since 1842, Fechheimer has been crafting great uniforms for America’s military and public safety professionals. Over 170 years, thats a helluva long time.
Vertx strive to combine a low visual signature with the features and functionality of a battle garment, and I feel that they may have succeeded so far.

The Smock was developed for British paras during the 2nd world war to wear over their gear during jumps. Later the jacket evolved to the Windproof Smock with the help of British SAS. After a few years decline this typical Eurpoean garment has seen groving popularity in the US as well as Europe. There are now a number of manufacturers both European and American that makes some version of the jacket. Examples include Aktis Ltd. Oberland, First Spear, Dropzone Tactical and of course Vertx.

This smock has a lot of storage, it is a good choice for all of us that prefer to carry our stuff in our outerwear and also appreciate having everything in one place. When I grab my jacket and head out the door, I like to know that everyting I need is with me. It also has six different locations to carry AR15 magazines, a great feature for first responders. But for the rest of us the pockets can also be used for other things such as medical equipment or every day carry items.

 

 • Fleece lined, button-down hood includes 4 draw cord adjustments for fit; hood rolls up or detaches when not in use. It is large enough to fit my XL-head with ComTacs, but you won’t fit a helmet.
 • Large capacity mag compatible chest pockets with concealed vertical zipper closure include bonus inside pockets. These pockets are easy and quick to open and close
 • Loop Velcro on sleeve for unit patch. Huge, I estimate it to to be 4″x7″
 • Mesh-lined dual-pull pit zips ventilate while preventing entry of debris
 • Constructed of lightweight Cordura® treated Nanosphere®
 • Gusseted, articulated elbows deliver maximum range of motion for shooting on-the-move
 • Fleece-lined hand warmer pockets are bellowed to allow for more storage
 • 6 AR15 magazine pockets
 • A total of 10 pockets in which 4 has internal pockets for AR-magazines
 • The jacket lacks other type of internal organizing of your gear, no pistol magzine pouches and such
 • Roomy, like a Smock should be
 • Warm three season jacket. It’s to warm in the summer but will keep you cozy with just a fleece underneath during the Scandinavian winter.
 • The jackets sound signature is substantially lower than most gore-tex shells.

In conclusion I would recommend this jacket for security or plain clothes operatives, first responders and preppers that need to carry a variety of equipment in a discreet package. This is not a garment for hikers or regular outdoors people, for that kind of people my recommendation would be a regular hard shell.

Preparedness Methodology – Part I: Fundamentals

 

Even though my blog is mainly oriented towards gear, I believe that the foundation to any form of preparedness has to begin with something completely different. In this article I will walk you through the steps to take in order to become an effective ‘prepper’. I have divided the fundamentals into four parts:

1. Mindset
This is without a doubt the first step to becoming a prepper. If you realize that there are risks and threats that you should prepare for and if possible avoid you have already taken the first step in the right direction. You need a keen eye and a sharp and creative mind. Think outside the box and understand the fragile nature of our society. Plan ahead, see options and opportunities. When you go to the grocery store, do you look for things you might need in a crisis so you can find it quickly if you’re in I hurry? Do you plan alternate routes to and from your place of work? Do you have a plan if something happens to your home?
When you have the right mindset you will also learn what you need to improve your level of preparedness.

2. Knowledge
Knowledge is an important part of your preparedness and fuses with your mindset. It helps you understand how risks happen and what to do when they happen.  Knowledge is mostly theoretical, and examples could be geographical knowledge like routes, possible shelters or how ice forms on a lake. Knowledge helps you make good decisions and what you need to approve in the next step.

3. Skills
This is the application of stuff you can read about but not use without practical experience and/or training. With the right mindset and knowledge you will have an easier time identifying skills you need to improve. You may learn animal tracks from a book, but you will need the skill to track. You cannot learn martial arts or hunting only by reading about it, you need training and practice.

4. Equipment
Even though I and many others tend to focus on equipment this is the last step for a reason. Equipment is force multipliers, they can help you greatly but they multiply your mindset, knowledge and skills and without the first parts their effectiveness will become slight at best. A hunting rifle is an excellent tool, but if you don’t foresee that you will need to purchase ammunition prior to TEOTWAWKI, you don’t know how animals travel or how to lure them to you and don’t know how to shoot or take care of a killed animal the hunting rifle won’t do any wonders. You cannot multiply zero.